Βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης με βελτίωση της ποιότητας ζωής, του αστικού περιβάλλοντος και ενίσχυση της μαζικής επαγγελματικής δραστηριότητας