Για την πλήρη ασφάλεια και προστασία των πολιτών του Χαλανδρίου