Για ένα Χαλάνδρι σύγχρονων λειτουργικών υποδομών υψηλής ποιότητας, όλων των τύπων και αναγκών