Τα στρατηγικά στοχευμένα έργα αστικής αναπλάσης, σημαντικό εργαλείο στο σχεδιασμό της ποιότητας ζωής της πόλης μας

Τα στρατηγικά στοχευμένα έργα αστικής αναπλάσης, σημαντικό εργαλείο στο σχεδιασμό της ποιότητας ζωής της πόλης μας

Η υπερψήφιση από το Δημοτικό Συμβούλιο των δύο προτάσεων μελέτης-ανάπλασης για τις οδούς Ολύμπου και Μεταμορφώσεως στο Άνω Χαλάνδρι και την οδό Σοφοκλή Βενιζέλου στο Κάτω Χαλάνδρι και οι τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων μας, έρχονται πάλι να αποδείξουν  ότι η