Τα στρατηγικά στοχευμένα έργα αστικής αναπλάσης, σημαντικό εργαλείο στο σχεδιασμό της ποιότητας ζωής της πόλης μας