Απαιτείται άμεσα αντισεισμικός έλεγχος στα δημοτικά κτίρια του Χαλανδρίου