Συζήτηση με τους πολίτες για τα θέματα του Άνω Χαλανδρίου