Ώρα για στήριξη – Ουσιαστική πολιτική προστασία – Ανάγκη για κρίσιμες υποδομές