Πρόσκληση παρουσίασης υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων